Урок За Sdlc

SDLC: Фази и модели на жизнения цикъл на разработката на софтуер

Какво е SDLC? Жизненият цикъл на разработката на софтуер е систематичен процес за изграждане на софтуер, който гарантира качеството и правилността на изградения софтуер. Процесът на SDLC има за цел да произвежда висококачествени