Scrum Vs. Канбан

Scrum Vs. Канбан: Познайте разликата

Какво е Scrum? Scrum е гъвкав процес, който помага за постигане на бизнес стойност в най -кратки срокове. Той бързо и многократно проверява действителния работещ софтуер. Той акцентира върху работата в екип и итерацията