Мащабирана Гъвкава Рамка (Safe)

Урок по методология SAFe: Какво е мащабирана гъвкава рамка

Scaled Agile Framework SAFe, е свободно достъпна онлайн база от знания, която ви позволява да прилагате практики на lean-agile на ниво предприятие. SAFe е разработен за първи път в областта и е разработен