Ред Срещу Колона

Ред срещу колона: Каква е разликата?

Редът е поредица от данни, разположени хоризонтално в таблица или електронна таблица. Това е хоризонтално подреждане на обектите, думите, числата и данните. В Row обектите с данни са подредени лице в лице, разположени един до друг на права линия.