Маршрутизиране С Параметри

AngularJS маршрутизиране с параметри: Пример за приложение на една страница

Преди да започнем с маршрутизиране, нека просто да направим кратък преглед на приложенията с една страница. Приложения с една страница или (SPA) са уеб приложения, които зареждат една HTML страница и динамично се актуализират