Урок За Rnn

RNN (Повтаряща се невронна мрежа) Урок: Пример за TensorFlow

Какво ни трябва RNN? Структурата на изкуствена невронна мрежа е сравнително проста и се отнася главно до умножаване на матрици. По време на първата стъпка, входовете се умножават по първоначално случайни