Изпитване На Базата На Риск

Изпитване на базата на риск: подход, матрица, процес и примери

РИСКОВО ИЗПИТВАНЕ (RBT) е тип тестване, извършено въз основа на вероятността за риск. Тя включва оценка на риска въз основа на сложността, критичността на бизнеса, честотата на използване, видимите зони, зоните, предразположени към дефекти и т.н. Тя включва приоритизиране на тестването на функции, модули