Повторно Тестване Срещу Регресионно Тестване

Разлика между повторно и регресионно тестване

Това е често срещан въпрос сред кандидатите за QA. По -долу е дадено подробно сравнение. Регресионно тестване Повторно тестване Регресионното тестване се провежда, за да се потвърди дали скорошна програма или промяна на кода няма реклама