Отдалечено Извикване На Процедура (Rpc)

Протокол за отдалечено извикване на процедура (RPC) в операционната система

Какво е RPC? Извикването на отдалечена процедура е техника за междупроцесна комуникация. Пълната форма на RPC е Remote Procedure Call. Използва се за клиент-сървърни приложения. RPC механизмите се използват, когато