Укрепване На Обучението

Укрепване на обучението: Какво е, алгоритми, приложения, пример

Какво е обучение за подсилване? Подсилващото обучение се определя като метод за машинно обучение, който се занимава с това как софтуерните агенти трябва да предприемат действия в среда. Укрепване на обучението