React Vs Angular

React vs Angular: 10 най -важни разлики, които трябва да знаете!

Какво е React JS? React е библиотека на Javascript, разработена от Facebook, която ви позволява да създавате компоненти на потребителския интерфейс. Той улеснява създаването на интерактивни потребителски интерфейси. Освен това улеснява кода