R Урок За Матрица

R Урок за матрица: Създаване, отпечатване, добавяне на колона, нарязване

Какво е матрица? Матрицата е двуизмерен масив, който има m брой редове и n брой колони. С други думи, матрицата е комбинация от два или повече вектора с един и същ тип данни. Забележка: То