Заявете Документ, Като Използвате Find ()

Документ за заявка на MongoDB: db.collection.find () с пример

Основните операции със заявки обхващат прости операции, като например получаване на всички документи в колекция MongoDB. Нека разгледаме пример как можем да постигнем това. Целият ни код ще бъде ru