Осигуряване На Качеството

Какво е осигуряване на качеството (QA)? Процес, методи, примери

Разбирането на приоритета на клиентите за осигуряване на качеството при разработването на софтуерни продукти и стратегическото планиране за неговото изпълнение е централна цел на екип за QA.