Zip Файл На Python С Пример

ZIP файл на Python с пример

Python ви позволява бързо да създавате zip/tar архиви. Следващата команда ще компресира цялата директория, shutil.make_archive (output_filename, 'zip', dir_name)