Python С Mysql

Python с MySQL свързаност: конектор, създаване на база данни, таблица, вмъкване [примери]

За да работите с MySQL с помощта на Python, трябва да имате известни познания по SQL Преди да се потопите дълбоко, нека разберем