Единично Тестване На Python

Урок за PyUnit: Рамка за тестване на единица на Python (с пример)

Единичното тестване в Python се извършва за идентифициране на грешки в началото на етапа на разработка на приложението, когато грешките са по -малко повтарящи се и по -евтини за поправяне. Единичният тест е скриптов тест за ниво на кода desi