Python Scipy

SciPy в урок по Python: Какво е | Примери за библиотека и функции

Какво е SciPy? SciPy е базирана на Python библиотека с отворен код, която се използва в математиката, научните изчисления, инженеринга и техническите изчисления.