Разбиране На Списъка На Python

Списък на Python: Разбиране, Apend, Сортиране, Дължина, Обратни ПРИМЕРИ

Какво е списък на Python? Списъкът е точно това, което звучи, контейнер, който съдържа различни обекти на Python, които могат да бъдат цели числа, думи, стойности и т.н. Той е еквивалент на масив в други