Python Copy Файл

Python COPY файл с помощта на shutil.copy (), shutil.copystat ()

Python предоставя вградени функции за лесно копиране на файлове с помощта на помощните програми на операционната система Shell. shutil.copy (src, dst), shutil.copystat (src, dst)