Python Клас И Обекти

ООП на Python: клас, обект, наследяване и конструктор с пример

Научете как да дефинирате класове и обекти в python. Също така научете усъвършенствани концепции на ООП на Python като наследяване и конструктор с пример.