Урок За Pyqt

Урок за PyQt5: Проектирайте графичен интерфейс, използвайки PyQt в Python с примери

PyQt е свързване на Python на кросплатформения GUI инструментариум Qt, реализиран като приставка на Python. PyQt е безплатен софтуер, разработен от британската фирма Riverbank Computing. t се предлага под подобен te