Тестване На Протокол

Урок за тестване на протоколи: L2 & L3

PROTOCOL TESTING проверява комуникационните протоколи в области на Switching, Wireless, VoIP, Routing, Switching и т.н.