Процедури

Функции и процедури на VBScript с пример

Процедурите на VBScript се използват главно за организиране и повторно използване на код. Досега използвахме прости примери, тъй като тук целта е изучаване на VBScript.