Алгоритъм За Приоритетно Планиране

Алгоритъм за приоритетно планиране: Предварителен, Непревентивен ПРИМЕР

Какво е приоритетно планиране? Приоритетното планиране е метод за планиране на процеси, който се основава на приоритет. В този алгоритъм планировчикът избира задачите да работят според приоритета. Процесът