Първичен И Външен Ключ

SQLite първичен ключ и външен ключ с пример

В този урок ще научите- Ограничение на SQLite Първичен ключ Не е нулево ограничение ОГРАНИЧЕНИЕ ПО УМОЛЧЕНИЕ УНИКАЛНО ОГРАНИЧЕНИЕ Ограничение ПРОВЕРКА Какво е SQLite чужд ключ? Ограничение на SQLite Ограничение на колона