Превантивно Срещу Непревентивно

Предварително срещу непредпазващо планиране: Ключови разлики

Какво е превантивно планиране? Предварителното планиране е метод за планиране, при който задачите се определят предимно с техните приоритети. Понякога е важно да изпълните задача с по -висок приоритет