Урок За Power Bi

Урок за Power BI: Какво е Power BI? Защо да използвате? DAX Примери

Power BI е услуга за бизнес анализ, предоставена от Microsoft. Той осигурява интерактивни визуализации с възможности за бизнес разузнаване на самообслужване, където крайните потребители могат да създават отчети и тире