Потенциални Заплахи За Сигурността

Потенциални заплахи за сигурността на вашите компютърни системи

Заплахата за компютърна система е всичко, което води до загуба или повреда на данни или физическо увреждане на хардуера и/или инфраструктурата.