Postgresql In

PostgreSQL IN, а не IN с примери

Какво представлява PostgreSQL? Операторът IN се използва в клауза WHERE, която позволява да се провери дали дадена стойност присъства в списък с други стойности. In Operation помага да се намали нуждата от множество ИЛИ конди