Postgresql Като

PostgreSQL КАТО, Не харесвам, заместващи символи (%, _) Примери

Операторът PostgreSQL LIKE ни помага да съпоставим текстовите стойности с шаблоните, използвайки заместващи символи. Възможно е изразът за търсене да се съпостави с шаблона. Ако се получи съвпадение, операцията LIKE