Postgresql Съществува

PostgreSQL СЪЩЕСТВУВА с примери

Какво представлява PostgreSQL? Операторът EXISTS проверява дали ред (и) съществуват в подзаявка. Това означава, че операторът се използва заедно с подзаявка. Смята се, че операторът Exists е бил срещнат