Postgresql Alter Таблица

PostgreSQL ALTER Таблица: Добавяне на колона, Преименуване на колона/Примери за таблица

Командата ALTER TABLE се използва за промяна на структурата на PostgreSQL таблица. Това е командата, използвана за промяна на колоните на таблицата или името на таблицата. В този урок ще научите: Синтаксис Desc