Положителни Срещу Отрицателни

Положителни тестове и отрицателни тестове с примери

Софтуерното тестване е процес на проверка и валидиране на софтуера или приложението и проверява дали работи според очакванията.