Pl/sql: Комит, Връщане Назад

Автономни транзакции в Oracle PL/SQL: Комит, връщане назад

Какво представляват TCL изявленията в PL/SQL? TCL означава Декларации за контрол на транзакциите. Той или ще запази висящите транзакции, или ще върне обратно чакащата транзакция. Тези изявления играят жизненоважна роля