Прегради И Кофи

Кошерни дялове и кофи с пример

Кошеровите дялове и кофи са части от моделирането на данни в кошера. Разделите се използват за организиране на таблици в дялове. когато кофите се използват за ефективно запитване.