Паралелно Тестване

Какво е паралелно тестване? Определение, подход, пример

Паралелното тестване се дефинира като тип тестване на софтуер, който проверява едновременно множество приложения или подкомпоненти на едно приложение, за да намали времето за тестване.