Пакети В Pl/sql

Oracle PL/SQL пакет: тип, спецификация, текст [пример]

PL/SQL пакетът е логическо групиране на свързана подпрограма (процедура/функция) в един елемент. Пакетът се компилира и съхранява като обект на база данни, който може да се използва по -късно.