Преглед На Модула Sap Mm

Модул SAP MM: Какво е, Процес на управление на материали

Модулът за управление на материалите в SAP се състои от няколко компонента и подкомпоненти. Най -известните и широко използвани са основните данни, покупките и инвентара. Всички тези компоненти имат своите