Обикновени Идентификатори

Обикновен идентификатор в QTP/UFT: Пример за идентификация на обект

Обикновеният идентификатор извършва идентификацията на обектите и им присвоява числова стойност, което им позволява да решат реда си за идентично описание