Оперативно Тестване

Какво е тестване за приемане на работа (OAT)? Примерни тестови случаи

Какво е оперативно тестване? Оценката, направена за експлоатационна готовност за софтуерно приложение преди пускането в производствена фаза, се нарича оперативно тестване или оперативно приемане