Numpy.linspace () & Numpy.logspace ()

numpy.linspace () и numpy.logspace () в Python с Пример

Linspace Linspace дава равномерно разположени проби. Синтаксис: numpy.linspace (начало, стоп, номер, крайна точка) Тук, Старт: Начална стойност на последователността Стоп: Крайна стойност на последователността Num: Брой проби за ge