Трансформация На Нормализатор

Преобразуване на нормализатор в информатика с ПРИМЕР

Трансформацията на нормализатора е интелигентен начин за представяне на вашите данни по по -организиран начин. Използва се за преобразуване на един ред в няколко реда и обратно. Ако в един ред има повторение