Нормализиране

Какво е нормализиране в SQL? Пример за 1NF, 2NF, 3NF, BCNF база данни (СУБД)

Нормализиране в база данни 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF. Нормализирането е техника за проектиране на база данни, която организира таблици по начин, който намалява излишъка и зависимостта на данните.