На -Модел В Angularjs

Как да използвате 'ng-model' в AngularJS с ПРИМЕРИ

Моделите в Angular.JS са представени от директивата „ng-model“. Основната цел на тази директива е да обвърже „изгледа“ с „модела“. Да предположим например, че искате да представите проста страница t