Мрежа Срещу Интернет

Разлика между мрежа и интернет

Какво е мрежа? Мрежата е два или повече свързани компютъра, които могат да споделят ресурси като принтер, интернет връзка, приложение и т.н. Това е съвкупност от компютърни системи и устройства с