Отрицателно Тестване

Какво е отрицателно тестване? Тестови случаи с Пример

ОТРИЦАТЕЛНОТО ИЗПИТВАНЕ е тип тестване на софтуер, който проверява системата за неочаквани входни данни и условия. Неочакваните условия могат да бъдат всичко - от грешен тип данни до силна хакерска атака. Целта на отрицателното тестване е да се предотврати срив на приложения поради отрицателни входове.