Архитектура От N Ниво (Многостепенна)

N ниво (многостепенна), 3-степенна, 2-степенна архитектура с ПРИМЕР

N-Tier архитектурата е доказан в индустрията модел на софтуерна архитектура. Подходящ е за поддръжка на клиент-сървърни приложения на корпоративно ниво, като предоставя решения за мащабируемост, сигурност, устойчивост на грешки