Тестване На Мутации

Тестване на мутации в софтуерно тестване: Пример за оценка и анализ на мутанти

Целта на мутационното тестване е да се оцени качеството на тестовите случаи, които трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да провалят мутантния код.