Ms Access Interview Въпроси И Отговори

Топ 16 Въпроси и отговори за интервю за база данни на Microsoft Access

1) Обяснете как можете да импортирате данни от други източници в базата данни на Access? За да импортирате данни в базата данни на Access В главното меню щракнете върху ВЪНШНИ ДАННИ, в групата Импортиране и връзка Изберете типа